PODMÍNKY PRO OPAKOVANÉ PLATBY (EFE Group s.r.o.)

prodávajícím EFE Group s.r.o., IČ 28245091, se sídlem Vojtěšská 240/11, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha  (dále jen „Prodávající“)

S vaším souhlasem, který nám udělíte zaškrtnutím příslušného okénka pro souhlas s opakovanou platbou přímo v objednávkovém formuláři, využíváme jako Prodávající při prodeji členství v on-line členské sekci opakované platby (tj. automatické strhávání plateb z platební karty, tzv. reccuring payments), a to po dobu trvání členství. Pro realizaci opakovaných plateb využíváme platební bránu GoPay.

I. Zaškrtnutím souhlasu s opakovanou platbou udělujete souhlas:

se založením a parametry opakované platby (podrobnosti se dozvíte níže) a s uložením platebních údajů na straně platební brány GoPay. Platební údaje, tj. zejména čísla platebních karet a další údaje zadávané při platbě, s námi uvedená společnost nesdílí a nemáme k nim přístup. Společnost GoPay nakládá s údaji platební karty podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI-DSS Level 1 (jedná se o nejvyšší úroveň datové bezpečnosti v sektoru zpracovávání platebních karet).

II. Společné informace pro všechny opakované platby u jednotlivých typů členství a možnost skončení členství:

2.1. Jakmile v rámci první objednávky konkrétního členství odsouhlasíte opakovanou platbu, do 2 pracovních dnů vám pošleme do mailu potvrzení, že opakovaná platba byla založena. Dokud neukončíte své členství (nebo ho nezměníte na jiný typ), pak vždy první den nového členského období (tj. například u měsíčního – 30denního členství je to 31. den, 61. den atd. po začátku členství) dojde k automatickému strhnutí platby za členství (konkrétní částky níže uvádím u každého typu Členství).

2.2. V případě ročního nebo delšího členství vás budeme nejméně 7 dní před skončením období aktuálního členství informovat o tom, že se blíží den další opakované platby.

2.3. Pokud nám nejpozději 2 dny před skončením členství (tj. například u členství končícího v pátek nejpozději ve středu) nenapíšete na mail info@ivasmidova.cz, že své členství již nechcete dále prodlužovat, a chcete jej ukončit, dojde automaticky k prodloužení členství na stejné období a ke strhnutí opakované platby za toto období.

III. Parametry opakované platby pro jednotlivé typy členství:  

3.1. Měsíční (30denní) členství:

Jde o platbu za měsíční předplatné (tedy 30 dní počínaje dnem první nebo každé opakované platby).
Platba se strhne vždy 1. den měsíčního členství (tedy 1. den, 31. den, 61. den atd) a to po celou dobu trvání členství (dokud členství neukončíte – viz odst. 2.3.).
Strhávána bude fixní částka, ve výši uvedené na webovém rozhraní pro měsíční členství.
Pokud dojde ke změně ceny členství, budete o tom předem informováni mailem a sami se rozhodnete, zda budete v členství dále pokračovat anebo jej zrušíte.
Pokud se rozhodnete neprodloužit členství o další měsíční období, je nutné, abyste nás mailem zaslaným na info@ivasmidova.cz o zrušení členství informovali nejpozději 2 dny před koncem aktuálního měsíčního období. V případě, že mě budete o zrušení členství informovat později, dojde ještě ke strhnutí nejbližší platby a prodloužení o jedno měsíční období. Poté bude zrušeno členství i opakovaná platba.

3.2. Čtvrtletní (90denní) členství:

Jde o platbu za čtvrtletní předplatné (tedy 90 dní počínaje dnem první nebo každé opakované platby).
Platba se strhne vždy 1. den čtvrtletního členství (tedy 1. den, 91. den, 181. den atd) a to po celou dobu trvání členství (dokud členství neukončíte – viz odst. 2.3.).
Strhávána bude fixní částka, ve výši uvedené na webovém rozhraní pro čtvrtletní členství.
Pokud dojde ke změně ceny členství, budete o tom předem informováni mailem a sami se rozhodnete, zda budete v členství dále pokračovat anebo jej zrušíte.
Pokud se rozhodnete neprodloužit členství o další čtvrtletní období, je nutné, abyste nás mailem zaslaným na info@ivasmidova.cz o zrušení členství informovali nejpozději 2 dny před koncem aktuálního čtvrtletního období. V případě, že mě budete o zrušení členství informovat později, dojde ještě ke strhnutí nejbližší platby a prodloužení o jedno čtvrtletní období. Poté bude zrušeno členství i opakovaná platba.

3.3. Roční členství: jde o platbu za roční předplatné (tedy 365 dní počínaje dnem první nebo každé opakované platby)

Platba se strhne vždy 1. den ročního členství (tedy pokud bude 1. platba např. 25. 1. 2021, 2. platba bude 25. 1. 2022 atd.) a to po celou dobu trvání členství (dokud členství neukončíte – viz odst. 2.3.).
Strhávána bude fixní částka, ve výši uvedené na webovém rozhraní pro roční členství.
Pokud dojde ke změně ceny členství, budete o tom předem informováni mailem a sami se rozhodnete, zda budete v členství dále pokračovat anebo jej zrušíte.
Pokud se rozhodnete neprodloužit členství o další roční období, je nutné, abyste nás mailem zaslaným na info@ivasmidova.cz o zrušení členství informovali nejpozději 2 dny před koncem aktuálního ročního období. V případě, že mě budete o zrušení členství informovat později, dojde ještě ke strhnutí nejbližší platby a prodloužení o jedno roční období. Poté bude zrušeno členství i opakovaná platba.

Tyto podmínky jsou účinné od 29. 11. 2021.